Інструменти розірвання договорів оренди землі

Строк дії договору оренди земельної ділянки визначається угодою сторін, але не може перевищувати 50 років. Строк дії такого договору оренди обчислюється з дня його укладання. Право оренди земельної ділянки виникає з моменту його державної реєстрації.

Договір оренди земельної ділянки укладається у письмовій формі та може бути нотаріально посвідчений на вимогу однієї із сторін. У договорі мають бути зазначені суттєві умови оренди земельної ділянки:

- об'єкт оренди (кадастровий номер, місцезнаходження та розмір ділянки);

- дата укладання та строк договору;

- розмір орендної плати;

Якщо договір не містить хоча б одну із зазначених істотних умов, у майбутньому він може бути визнаний неукладеним у судовому порядку.

 

3 шляхи розірвання договору оренди

1. Згідно ст.141 Земельного кодексу України систематична несплата земельного податку чи орендної плати є підставою для припинення права користування такою земельною ділянкою.

Поняття систематичної несплати податків, і зокрема, несплати земельного податку, визначено у (п.п. 3,4 і 5 ст. 287 Податкового кодексу України, де зазначено, що власники землі та землекористувачі сплачують податкове зобов ’ язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, рівними частками за податковий період, який дорівнює календарному місяцю щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Орендодавці можуть і самостійно не приходити для отримання орендної плати. У цьому випадку орендареві бажано після закінчення терміну виплати орендної плати (у поточному періоді) направити орендодавцю лист з описом та пропозицією отримати орендну плату. Як варіант, орендар може самостійно надсилати орендну плату орендодавцю шляхом перерахування до конкретної філії ВАТ «Укрпошта». Такі дії будуть вважатися доречними у суді.

 

2. Використання земельних ділянок не за цільовим призначенням може стати причиною розірвання договору оренди землі (стаття 141 Земельного кодексу) орендодавцем. Наприклад, орендар не використовує землю і це призводить до її забур’янення. Або ж орендар без згоди орендодавця знищує багаторічні рослини на ділянці. У цьому випадку орендодавець за потреби може звернутися до суду для фіксації нецільового використання земельної ділянки та вимагати розірвання договору.

 

3. У ст. 32 Закону "Про оренду землі" говориться, що перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи (у тому числі у спадок) або реорганізація орендаря-юрособи не є підставою для зміни умов оренди або розірвання договору, якщо інше не передбачено самим договором. Однак, якщо сторони прописали такі умови, орендодавець ділянки може звернутися до орендаря із заявою про розірвання договору. У разі відмови орендаря, така суперечка може бути вирішена у судовому порядку.

Як альтернатива сторони можуть погодити таку підставу для розірвання договору оренди землі, як зміна керівника підприємства-орендаря.

Таким чином, з метою захисту своїх прав, орендарям та орендодавцям доцільно провести повний аудит договорів оренди, привести їх у відповідність та повністю дотримуватись їх умов.

 

Компанія Симетрія Плюс пропонує допомогу з підготовкою договорів оренди, що допоможе уникнути спірних ситуацій у майбутньому.

 

Свежие новости нашей компании прямиком на e-mail

Подпишитесь на наши ежемесячные новости и получайте более полную информацию о событиях компании.
Не волнуйтесь, Ваши данные в безопасности и спам не будет приходить!