Процедура ліквідації юридичних осіб різних організаційно-правових форм, зa виняткoм дeякиx ocoбливocтeй, мaйжe oднaкoвa. У цій статті ми розглянемо кроки закриття ФОП та ТОВ, які є загальнообов’язковими.

 

Реєстрація факту припинення господарської діяльності у держреєстратора

Процедуру ліквідації потрібно розпочинати з візиту до держреєстратора. Ліквідація ФОП передбачає лише подання Заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності за рішенням підприємця та мати при собі документи, що підтверджують особу (паспорт, ІНН).

Ліквідація ТОВ більш складна та додатково потребує:

1) екземпляр оригіналу (або нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи про припинення юридичної особи;

2) екземпляр оригіналу (або нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад ліквідаційної комісії

3) термін заяви кредиторами своїх вимог – у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи про закриття ТОВ.

Увага! Будь-яких інших документів для реєстрації припинення підприємництва подавати не потрібно. Сплати адміністративного збору за реєстрацію припинення підприємницької діяльності не передбачено.

 

Чи можна подати заяву на реєстрацію припинення підприємницької діяльності в електронному вигляді, без особистого відвідування держреєстратора?

Так, але для цього потрібно мати електронний підпис (далі – ЄЦП). Причому ви можете використовувати один із двох варіантів подання заяви, а саме:

Варіант 1. Через Кабінет електронних сервісів Мін'юсту. Для подання заяви необхідно увійти до розділу «Реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» електронного кабінету (підрозділ «Заява про державну реєстрацію…»), авторизувавшись у кабінеті за допомогою ЄЦП.

Варіант 2. За допомогою електронного сервісу Дія. На цьому порталі також потрібно авторизуватися або зареєструватися за допомогою ЄЦП. Статус поданої заяви можна буде перевірити на цьому порталі в особистому кабінеті, також повідомлення про реєстрацію припинення буде надіслано на вказану вами при реєстрації електронну пошту.

 

Чи можна надіслати заяву про припинення підприємницької діяльності поштою?

Так можна. Але такий спосіб подання заяви займе більше часу та передбачає нотаріальне засвідчення документів, а послуги нотаріуса – не безкоштовні.

 

Підприємець не має можливості подати заяву про припинення підприємницької діяльності особисто. Чи може він уповноважити на такі дії іншу особу?

Так, може. Але потрібно буде нотаріально засвідчити довіреність на здійснення представником дій, щодо припинення підприємницької діяльності.

 

Протягом якого терміну буде проведено реєстрацію припинення підприємницької діяльності? І як переконатися, що реєстрація відбулася?

Якщо заяву оформлено правильно та подано з дотриманням вимог законодавства, то закриття ФОП займе від 1 дня з моменту надходження заяви держреєстратору, а от ліквідація ТОВ може затягнутися на 3-6 місяців.

Переконатися в тому, що ліквідація бізнесу пройшла успішно, можна особисто через Кабінет електронних сервісів на сайті Мін'юсту у підрозділі «Безкоштовний запит на отримання відомостей» https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search.

У пошуковому вікні потрібно ввести ПІБ підприємця (для ФОП) або його ЄДРПОУ чи назву (для ТОВ). У розділі «Дані про провадження підприємницької діяльності» має бути статус зазначено «Припинено». А у детальній інформації можна буде побачити позначку з датою та номером запису в ЄДР.

 

Що ще потрібно зробити, крім держреєстрації?

Крім державної реєстрації припинення підприємництва доведеться виконати низку інших дій.

Закриваємо всі питання з податковою

Майте на увазі! Ліквідація бізнесу не припиняє зобов'язань, які виникли у підприємця під час провадження такої діяльності, і не змінює строки та порядок їх виконання, а також не звільняє від застосування штрафних санкцій та пені за їх порушення.

 

У цьому випадку це означає, що у строки, передбачені податковим законодавством, підприємцю ще потрібно буде подати обов'язкову податкову звітність та сплатити податкові зобов'язання.

Яку звітність потрібно буде подати та які платежі сплачувати під час закриття бузесу?

Категорія плтаника податків

Що потрібно зробити

1

2

3

1

Підприємець на єдиному податку

Звітність. Звітним періодом є період, у якому податковий орган отримав від держреєстратора повідомлення про реєстрацію припинення підприємницької діяльності. Строк подання звітності – 40 к.д. після закінчення кварталу.

Підприємці, які є платниками ЄСВ, зобов'язані додати до декларації додаток 1, в якому навести відомості про суми нарахованого ЄСВ.

Сплата ЄП. Сплатити податок слід за повний місяць, у якому відбулася реєстрація припинення підприємницької діяльності.

Сплата ЄСВ. Останнім періодом, за який необхідно нарахувати та сплатити ЄСВ, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до місяця, в якому здійснено реєстрацію припинення підприємницької діяльності включно. Сплатити ЄСВ потрібно протягом 10 к.д. після закінчення терміну, встановленого для подання звітності.

Наприклад, держреєстрацію припинення підприємницької діяльності проведено у листопаді (будь-якого числа), а попередній звітний період закінчився 30 вересня. Отже, ЄСВ у такому разі потрібно нарахувати та сплатити за жовтень та листопад.

2

Підприємець на загальній системі оподаткування

Звітність. Остання звітність має бути подана за період від дня, наступного за днем закінчення попереднього звітного періоду, до останнього дня календарного місяця, в якому зареєстровано припинення підприємницької діяльності.

Платники ЄСВ заповнюють також додаток ЄСВ-1 до декларації.

Сплата ПДФО. Сплатити ПДФО та військовий збір потрібно протягом 10 к.д. після подання декларації.

Сплата ЄСВ. Останнім періодом, за який необхідно нарахувати та сплатити ЄСВ, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до місяця, в якому здійснено реєстрацію припинення підприємницької діяльності включно.

Сплатити ЄСВ потрібно протягом 10 к.д. після закінчення терміну для подання звітності

3

Платники ПДВ

Анулювання реєстрації платником ПДВ. Подавати заяву про анулювання реєстрації платником ПДВ підприємцю не потрібно, оскільки таке анулювання відбудеться автоматично після відмітки про закриття бізнесу в ЄДР.

Звітність. Декларація подається за останній податковий період у статусі платника ПДВ. Останній податковий період у цьому випадку починається з наступного дня після закінчення попереднього податкового періоду та закінчується днем анулювання ПДВ-реєстрації.

Сплата ПДВ. Якщо за результатами останнього податкового періоду у підприємця є податкові зобов'язання з ПДВ, він зобов'язаний погасити їх у строки, встановлені ПК (п. 184.8 ПК)

4

Підприємці, які мають зареєстровані РРО

Підприємець, який має зареєстрований РРО, може зняти його з реєстрації, подавши до податкового органу за місцем реєстрації РРО відповідну заяву. Проте подається така заява у добровільному порядку.

Заява про відміну реєстрації РРО подається за формою № 4-РРО, разом із заявою подається реєстраційне свідоцтво.

Реєстрацію РРО скасують протягом 5 к. д. з моменту подання заяви, а підприємцю видадуть Довідку про відміну реєстрації.

Під час подання заяви в ньому потрібно вказати спосіб отримання цієї довідки!

5

Якщо у підприємця є об'єкти оподаткування, про які він повідомляв за формою №20-ОПП

Якщо підприємець припиняє свою діяльність, то об'єкти оподаткування, про які він інформував податковий орган, подавши форму № 20-ОПП, потрібно закрити. Для цього підприємець має подати до податкового органу форму № 20-ОПП з інформацією про закриття об'єктів оподаткування.

 

Закриття банківських рахунків

Якщо підприємець має рахунки у банках, які були відкриті для ведення підприємницької діяльності, то тепер ці рахунки слід закрити.

Банк закриває рахунок на підставі заяви клієнта. Ця заява складається у довільній формі із зазначенням наступної інформації:

  • - назва банку;
  • - найменування клієнта (прізвище, ім'я, по батькові), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта власника рахунку;
  • - номер рахунку, що закривається;
  • - реквізити рахунку, на який перераховується залишок коштів з поточного рахунку клієнта, або вимога фізособи про видачу залишку готівкою;
  • - дата складання заяви.

Заява підписується підприємцем або його представником, який має відповідну довіреність.

 

Звільнення працівників при ліквідації бізнесу

Перш ніж реєструвати припинення підприємницької діяльності, слід звільнити працівників. Директора теж можна звільнити, так як функції керування підприємством під час ліквідації виконує голова ліквідаційної комісії.

На якій підставі слід звільнити працівників?

Спеціальної статті, яка передбачала б звільнення працівників у такому разі, не має. Тому тут слід діяти в залежності від конкретної ситуації.

Так, якщо працівники згодні, їх звільняють або за власним бажанням на підставі ст. 38 КЗпП (отримайте від них заяви з проханням звільнити за цією статтею!), або ж за згодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП).

Ну а якщо працівники не згодні звільнятися добровільно, тоді звільняти їх доведеться на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП (скорочення штату) – зрозуміло, з усіх вимог, передбачених трудовим законодавством.

Нагадуємо! У день звільнення необхідно зробити повний розрахунок із працівниками і видати їм копії наказу про звільнення (ст. 47, 116 КзпПр). За бажанням працівників до їх трудових книжок вноситься запис про звільнення.

 

До речі, якщо вас цікавить допомога з ліквідацією ТОВ, закриттям ФОП або іншої форми бізнесу, компанія Симетрія Плюс допоможе вам швидко пройти процедуру .

Фахівці Симетрії Плюс завжди запропонують Вам найбільш вигідний і найменш витратний варіант для Вашого випадку.

 

Свежие новости нашей компании прямиком на e-mail

Подпишитесь на наши ежемесячные новости и получайте более полную информацию о событиях компании.
Не волнуйтесь, Ваши данные в безопасности и спам не будет приходить!